Herkesin 10 odalı bir eve neden ihtiyacı olduğunu sorgulama vakti şimdi. O evleri döndürmek kolay mı zannediyorsunuz, hiç değil. Kim bilir aylık giderleri ne kadardır. Birikimleri nereye kadar o düzeni ayakta tutmaya yetecek acaba? Onlar da evde kalmanın faturasını ödeyecekler hepimiz gibi merak etmeyin.

Doğayla inatlaşmanın bir alemi yok.
Doğa dengesini sağlayacak yolu yok.

Bu konularla ilgili “insanlık namına” yazdığım yüzlerce yazı var.
Birkaçını paylaşayım hemen:

En iyisi siz benim arşivime dalın. Sayfanın Web görünümünü açtığınızda sağ yanda yıllar ve yazılar çıkar, oradan seçip seçip okuyun.

Bu arada, kendiniz de yazmaya başlayın. ;)

okur -yazar - çizer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store