Masa var, masa örtüsü var (yere serilmiş çabucak), sandalye var (kenarlara itelenmiş), herkese ayrı tabak ayrı bardak var,
Masa görevini gören sini yok, sini altına konan açılır kapanır ayak yok, (yastağaç yok), yer azlığından ortaya konan tek tabak yok, sofra altı örtüsü yok.
Şimdi bu piknik mi, iftar mı, sefillik mi, gösteriş mi,
Ne Allah aşkına?

Masada yenilince sevap yazılmıyor mu?
Yerde yenilince halka daha mı yakın olunuyor?
Peki ya sağdaki beyefendinin yüzündeki gülümseme ne diyor?

Neresinden tutsan elinde kalacak bir mizansen bu.

Ha bir de; dua ya yemeğe başlarken edilir ya da bitince. Tabaklarda yarım yamalak yemekler dururken mi duaya başlandı, o bile bi garip.

Hani bir şey yapmaya çalışıyorsunuz da;
Olmuyor annem olmuyor…
Biz masada da yemek yedik, yerde de yedik, oruç açarken ayrı, yemek bitince ayrı duamızı ettik, hepsinin adabını biliriz.
Bizi böyle yavan yavan yemeyin…

19 Mayıs 2019 / C.E.Y.

okur -yazar - çizer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store