Semih Bey, yorumunuz için çok teşekkürler.

Sorduklarınıza birkaç yazım ile cevap versem olur değil mi? :)

“Bugünün ötesi neresi?” başlıklı yazımın sonunda “hayatta kalmayı öğretme” konusuna dikkat çekerim.
https://medium.com/t%C3%BCrkiye/bug%C3%BCn%C3%BCn-%C3%B6tesi-neresi-71961fb67757

“Umudun Senfonisi Hiç Bitmez” başlıklı yazımda (ve daha pek çok yazımda) Köy Enstitülerine yer veririm.
https://medium.com/t%C3%BCrkiye/umudun-senfonisi-hi%C3%A7-bitmez-b6b8ac4a89fe

“Parayı Yöneten Hayatı Yönetir” başlıklı yazımda da çocuklarımıza para kazanmayı öğretirken parayı harcamayı öğretmediğimden bahsederim.
https://cananekncylmz.blogspot.com/2015/01/paray-yoneten-hayat-yonetir.html

Para için de; “Yaşamak için para lazım ama para için yaşamamak” lazım derim.
Tekrar teşekkürler. :)

okur -yazar - çizer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store